TIKET

Tots els que tenim aquet paperet i once tios en calça curta ens encarregarem
De convertir el teatre dels somnis,en el teatre de les pesadilles,segur